Wim is fantastisch, echt waar. 
Uiteraard is Wim (nr.3 op familiefoto) lid van de Lionshttps://www2.lions.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lions_Club

==============================================

Zie ook op http://www.droomproducten.nl/sponsoring  


http://hebtudatook.nl/hudo/h/736/0/5300/De-Uitzonderlijken-2/Sia-Jongeneel-met-haar-Gambia---kinderenP.S. Sia's bericht aan mij:
 
"Hallo Jan,
 
Elke euro helpt, hoor.!  
 
 € 1,- = 2 kilo rijst in Gambia"!
===========================================


HIGH TRUST --  HIGH PENALTY

                         

 Een stelling van Jan zal zijn, dat "broers" wim, andre en lambert een aandeel hadden in de versnelde dood van "broer"ad op 18 maart 1998 door hem  tot op zijn ziel te vernederen en vol te proppen met stress

Dit zal aangetoond worden middels een verslag van hun werkwijze van vernedering . De medische feiten zullen ook aangeleverd worden

U kunt dan ook uw eigen verhalen vertellen

When you have an important point to make, don't try to be subtle or clever. Use a pile driver. Hit the point once. Then come back and hit it again. Then hit it a third time - a tremendous whack.”

Winston Churchill

You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life.

Winston Churchill

=====================================================

Jan is het zevende  kind van 8 kinderen

Ad, 1944, was het vijfde kind en is in 1998 gestorven, nog net op 53 jarige leeftijd, o.a.door de stress, die zijn broers bij de hartpatient erin hebben gedramd

 

Ad en Jan hebben nogal wat kille, beledigende,achterbakse, schijnheilige en vernederende uitlatingen, handelingen... meegemaakt met onder genoemde "broers"en "zussen"

Of "zus" ellie, die haar eigen zoon in de jaren 80 willens en wetens dakloos maakte met de hulp van haar broer andre, die voor deze achterbakse klus betaald kreeg. Of  ellie, die haar broer Jan 2 keer bestal.. en  meer...veel meer

Wim spant de kroon

Wim vindt, dat hij  de plaatsvervanger van Onze Lieve Heer op aarde is, al sinds 1965. Als hij in de spiegel zichzelf bekijkt, dan houdt hij dat maar 2 seconden vol. Niet omdat hij geen narcist is, maar juist, omdat hij dat wel is. Hij wordt verblind door de felle kleur van het door hemzelf aan hemzelf toegekende aureooltje. Als u naast hem zou staan, kijkend in dezelfde spiegel, ziet u niks; Wim is de enige

Jezus van Nasareth en moeder Theresa verbleken in zijn nabijheid

Iemand zei .: "Jan, je beledigt hem, hoezo plaatsvervanger van Onze Lieve Heer"??!! 

"Living by example", het goeie voorbeeld geven, daarin faalde hij elke keer weer.. Iemand, die dat werkelijk doet, zal zich niet bemoeien met andermans leven.

Die zal praktiseren, wat hij preekt. En dat is het dan. 

Wim is de man, die anderen weet te vertellen hoe te leven, zonder zelf het goeie voorbeeld te geven Wim heeft moeite met het adagium: "Dat is niet mijn zaak, dat gaat me niks aan" 

Tegen wim kan iedereen met alle recht van de wereld zeggen: "Kijk eerst maar eens naar je eige" 

"Who are you to judge the life I live?

I know I am not perfect-and I don't live to be-

but before you start pointing fingers

make sure your hands are clean"

Bob Marley

Als wim zich had gehouden aan deze woorden, had hij vele mensen veel ergernis bespaard en onrecht en beledigingen en meer..

Het enige gemeenschappelijke wat Jan  met deze sujetten heeft, is, dat hij uit dezelfde baarmoeder komt

 

Om een paar redenen: 

Fout gedrag moet gecorrigeerd worden; slecht gedrag moet bestraft worden. Dus gewoon: "Naming and shaming"

En aldus de mooie buitenkant eraf halen en de mensen de lelijke binnenkant  tonen: een antwoord op de vraag. "Wie ben je als niemand kijkt"

En meer..veel meer

Bijvoorbeeld de correspondentie met lambert. Hij heeft altijd gezegd, dat hij advocaat was. Dat kun je niet halen uit zijn berichten: 

- nul argumentatiekracht

- geen aandacht voor hoor en wederhoor

- slecht Nederlands

Door deze ervaringen is Jan op zoek gegaan naar familie-ervaringen van anderen, nog op kleine schaal. Slechte en goede.

 Het TV-programma "Familiediner"is een slap aftreksel van Jan's en ad zijn  ervaringen, zo krijgt hij te horen

Jan hoopt vele reacties te ontvangen; deze zal hij, indien mogelijk, alle plaatsen. Wellicht kan er iets nuttigs mee gedaan worden..

Dit acrostichon kan geen toeval zijn: W.A.L.G.E.L..I.J.K

W im Killll 1938 / Breda

A ndre Killll 1940 / Breda

L ambert Killll 1946 / Eindhoven

G reet Killll 1935 - 2018/ Eindhoven

E llie Killll 1936 /  Ulvenhout-Meerle(B)

L enie Killll 1952 / Roosendaal-Breda

IJ skoude

K ilte

 

Uw commentaar stelt Jan zeer op prijs

hebtudatook@outlook.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wie is wie in onderstaande 'familie" foto ??

(verzamelfoto - onder- is uit 2000)

 

1. Greet Arends -Van Boxsel / Eindhoven (1935-2018)

2. Ellie van den Heuvel-Van Boxsel / Ulvenhout, Meerle(B) en nu Marckhoek te Breda (1936)

3. Wim van Boxsel / J.de Grezlaan 4 te Breda (1938)

Wim is echt fantastisch, te hoog gegrepen voor ons gewone stervelingen. Jezus van Nasareth, moeder Theresa en Bernadette van Lourdes verbleken in zijn nabijheid. Echt waar!!

4. Andre van Boxsel / Eggestraat 33 te Breda / en ook Leerlooierstraat 2 te Sneek  (1940)

5. Lambert van / Aeneasstraat 26 te Eindhoven (1946)

6. Lenie de Beer-Van Boxsel / Roosendaal / nu Brigidastraat te Breda (1952) 

 

De 2 koppen behoren aan Andre van Boxsel (nr.4) en Lenie de Beer-van Boxsel (nr.6)